Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor projekat je koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i na koji smo posebno ponosni jer je prvi korak ka našem velikom cilju - arhiv dostojan našeg Teatra.
Pre pristizanja sredstava, zaposleni Narodnog pozorišta Sombor pripremili su građu i sopstvenim kapacitetima osposobili prostoriju za Arhiv.
Odobravanjem sredstava za projekat Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor u velikoj meri su ostvareni planirani ciljevi - digitalizacija postojeće bogate arhivske građe Narodnog pozorišta Sombor - dramskih tekstova, fotografija iz predstava, flajera, plakata; što ujedno podrazumeva i zaštitu objekata digitalizovanog savremenog stvaralaštva, njihovo dugotrajno čuvanje.
U februaru 2021. godine, pristigla je oprema i izvršena je obuka za rad. U martu 2021. otpočeo je rad na digitalizaciji arhivske građe, a ceo proces mogli ste da pratite putem naših društvenih mreža. Drago nam je što ste bili uz naše #priceizarhiva jer istorija našeg Teatra je istorija svih naših sugrađana i istorija našeg grada.
Zahvaljujući finansijskoj podršci Minstarstva kulture i informisanja omogućeno je stvaranje nove i dopuna postojeće arhivske građe. Pripremljena je građa - materijal za 372 predstave Narodnog pozorišta Sombor, od čega ukupno 13000 fotografija. U okviru projekta Digitalizacija arhive Narodnog pozorišta Sombor, digitalizovano je 4000 fotografija. Deo digitalizovane arhivske građe dostupan je na Pretraživaču kulturnog nasleđa Republike Srbije.
Narodno pozorište Sombor otpočelo je u 2020. godini veoma važan i obiman posao, a u planu su i kontinuirana prijavljivanja na Konkurse, sa projektima kojima bi Narodno pozorište Sombor omogućilo kontinuiran rad arhiva, neophodan za svakodnevni rad svakog profesionalnog Teatra.