Sa predstavom PREDSEDNICE Vernera Švaba u režiji Jane Maričić u učestvujemo na Desiré Festivalu 2020. u Subotici. Predstava se igra na sceni Jadran, u četvrtak, 26. novembra sa početkom u 15 časova.
U predstavi igraju Bijana Keskenović, Ivana V. Jovanović i Milijana Makević.