Obaveštavamo poštovanu publiku da biletarnica Narodnog pozorišta Sombor počinje sa radom u ponedeljak, 18. septembra, po redovnom radnom vremenu - svakim radnim danom od 10 do 14 i od 18 do 20 časova, a subotom od 10 do 13 i od 18 do 20 časova.