Ostrvo s blagom


Igraju:
Čupe, direktor pozorišta Radoje Čupić
Rica Zlica Nenad Pećinar
Bakica / Boca
Admiral Zdravko Panić
Crni ninđa / Abdul Živorad Ilić