Mara-Sad


Igraju:
Markiz de Sad Radoje Čupić
Žan - Pol Mara Saša Torlaković
Šarlota Korde Branka Šelić
Glasnik Aleksandar Đurica
Simon Evrar
Dipre Nenad Pećinar
Žak Ru Bogomir Đorđević
Rosinjol Tatjana Šanta
Kukuriku Slobodan Tešić
Kokol Tatjana Bermel
Polpoš Srđan Aleksić
Pacijent
Pacijent Zdravko Panić
Pacijent Živorad Ilić
Pacijentkinja Ksenija Marić Đorđević
Pacijentkinja Ljiljana Tomić Markovinović
Kulmije Vladimir Amidžić
Bolničar Pero Stojančević
Bolničar
Bolničarka
Bolničarka Anđelika Simić
Bolničarka Ivana V. Jovanović
Kulmijeova ćerka