Vilijam Šekspir
Mnogo vike ni oko čega

prevod: dr Hugo Klajn
adaptacija i režija: Ana Đorđević
izrada maski i modnih detalja: Sonja Mrkobrada
muzika/video rad: Petar Bilbija
scenski govor: dr Dejan Sredojević
asistent režije: Tijana Markovinović

peta premijera u sezoni 2014/2015.
506. premijera od osnivanja

Igraju:
Leonato, guverner Mesine Bogomir Đorđević
Don Pedro, knez aragonski /Don Huan Marko Marković
Klaudio Aleksandar Ristoski / Grigorije Jakišić
Benedeto Branislav Jerković
Antonio, pratilac Don Pedrov Nemanja Bakić
Boračo, pratilac Doh Huanov Srđan Aleksić
Hera, Leonatova kćer Vanja Nenadić
Beatriče, Leonatova sestričina Ivana V. Jovanović
Margareta, dvorkinja Herina Olgica Nestorović / Dragana Šuša
Drenjina Saša Torlaković
Štapina Bogdan Bogdanović
Pera Milijana Makević Mirkov

„Šekspirov smeh je bez pakosti, ali otkrivalački i oslobodilački, kao blaga kiša koja čisti atmosferu i bodri i krepi; njegova komedija, čas ludovanje i šegačenje, čas ismevanje glupih nesporazuma ili zadrtih izopačenosti, čas oštroumna duhovitost, čas izraz životne radosti i ozarenosti lepotom ljudskom, ta komedija za koju Hajne kaže da je začarani vrt gde se govori jezikom koji se može naučiti samo u snu, ili u ranom detinjstvu – jesmo li joj najzad otkrili tajnu?“

Hugo Klajn

Nakon ratova, u Sicilijanski lučki grad Mesinu dolazi proleće - Don Pedro, knez Aragonski. Priroda i ljudi se bude iz zimskog sna. Ljudi izlaze na ulice, na obalu mora. Ovo proleće kao stanje duha rađa zaljubljenost, budi ljubav i ideju venčanja. Priča o venčanju između nevine, lepršave, čiste Here i naivnog, krhkog i povodljivog Klaudija zapravo je priča o spajanju ženskog i muškog principa – nežnog božanskog deteta u nama i aktivnog racionalnog, borbenog duha. Venčanje je večita priča o opstanku ljudskog roda – „ispunjenje kolektivnog sna o opstanku čovečanstva“. Ovo proleće budi ljubav koja je davno nastanjena i između Beatriče i Benedeta, tih otpadnika od društvenih normi. Kada dođe do nepravde, do uplitanja donhuanovskog mračnog duha, oni su ti koji zajedno sa autsajderima – „običnim“ budalama, ludama spasavaju Herinu čistotu i nevinost. „Naša predstava je konsturisana kao san“ u kom treba spasiti zajednicu ljubavi - venčanje - kao duhovno i emotivno spajanje dve osobe; pobedu harmonije nad haosom.

inspicijent: Zoran Vučković
sufler: Ninoslav Vranić

svetlo: Miloš Smiljić; dizajn svetla: Stipan Petreš; ton: Branko Marić; video bim: Igor Pekanović; izrada kostima: kg Ljubica Miletić, Dragana Gvardijan, Ljiljana Hari; šminka: Radmila Pekez; izrada dekora: Erika Vujić, Ivan Kusturin, kg Miloš Štrangarić, kg Andrej Bogdan; rekvizita: Dejan Vuković; dekorateri: Andrej Todorović, Branislav Birvalski, Goran Berenji, Mile Kovačević; šef scenske opreme: Nemanja Vukičević; tehničko vođstvo: Stipan Petreš;
organizatori: Vesna Vranješ i Toplica Mandić