Javne nabavke

2018. godina


Javna nabavka (dobra) - nabavka i montaža protivpožarnih javljača 06/18

Javna nabavka - usluge štampanja 05/18

Javna nabavka usluge drumskog prevoza - prevoz putničkim vozilom 04/18

Javna nabavka - dobra električna energija 03/18

Arhiva