Vesti

MRAZOVIĆ–DIDAKTIČKA ANTIDRAMA - premijerno izvođenje

Predstava MRAZOVIĆ–DIDAKTIČKA ANTIDRAMA po tekstu i u režiji Milivoja Mlađenovića imaće svoje premijerno izvođenje u četvrtak, 15. novembra, na Velikoj sceni, u 18 časova.
U predstavi igraju Marko Marković, Srđan Aleksić, Ivana V. Jovanović, studenti Miona Ilić, Marina Lazarević, Miroslava Palalić, Sanja Boloban, Bogdan Popov, Marko Martinović i Miloš Boc, te profesorka Pedagoškog fakulteta u Somboru Nataša Gojković.

„Predstava o Avramu Mrazoviću je deziluzionistička. Iako počiva na elementima biografije ona nije rekonstrukcija života i rada začetnika obrazovanja učitelja, nego se postepeno udaljava i nadograđuje fikcionalnim dodacima kako bi se otklonio sloj patetičnog i mitskog sa njegove figure. U ovoj pozorišnoj formi glumci somborskog Narodnog pozorišta Sombor i studenti Pedagoškog fakulteta u Somboru pokazuju Mrazovića kakvog istorija zna (beskompromisno odan napretku narodne prosvete, ali u sukobu sa neukošću i tradicionalizmom ) i onakvog kakav bi mogao biti (čovek sa svim ljudskim vrlinama i manama).“
Milivoje Mlađenović