OSNOVNI ELEMENTI SCENE

1. širina scene (bez bočne scene) 15,50 m
2. dubina do prednje zavese 12,00 m
3. širina proscenijuma 9,00 m
4. dubina proscenijuma 1,20 m
    - sa pokrivenom rupom za orkestar 3,60 m
5. visina scene 14,00 m
6. korisna širina cugova
    maksimalna, sa produžecima 14,00 m
    bez produžetaka 12,00 m
7. širina portala 8,00 m
8. visina portala
    minimalna 4,50 m
    maksimalna 6,50 m
9. visina rikvanda 14,00 m
    širina rikvanda 12,00 m
10. broj cugova
     ručni, proscenijum 3 kom.
     pozornica 38 kom.
     bočni cugovi 6 kom.
     električni cugovi 7 kom.
11. nosivost cugova
     ručni cugovi - 150 kg
     bočni ručni cugovi - 75 kg
     električni cugovi - 750 kg
12. rotacija na električni pogon sa kočnicom,
     prečnik 10,00 m
13. radne galerije (visina od poda scene)
     8,00 m
     12,00 m
14. radne polugalerije (visina od poda scene)
     + 2,00 m
     + 4,00 m
     + 6,00 m
     + 8,00 m
     + 12,00 m

HINTER BINA - OSNOVNI ELEMENTI

1. širina scene 8,00 m
2. dubina scene 7,50 m
3. visina scene 6,50 m
4. korisna širina cugova 8,00 m
5. ručni cugovi 14 kom.
6. nosivost ručnih cugova 150 kg
7. zvučna zavesa sa električnim pogonom
    širina 10,50 m
    visina 7,00 m
težina 5000 kg
8. radne platforme (visina od poda scene) + 4,00 m

BOČNA SCENA - OSNOVNI ELEMENTI

1. širina 7,50 m
2. dubina 9,20 m
3. visina 6,50 m
4. broj cugova 4 kom.
5. nosivost cugova 150 kg
6. zvučna zavesa sa električnim pogonom
    širina 8,00 m
    visina 7,00 m
    težina 5000 kg

KAPACITET GLEDALIŠTA

300 mesta

scena_nps.jpg