Ćelava pevačica

u prevodu Ivanke Pavlović

režija: Iva Milošević
scenograf: Gorčin Stojanović
kostimоgraf: Biljana Grgur
kompozitor: Vladimir Pejković